COMENIUS

Mokymosi visą gyvenimą programa
Comenius paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis. Lietuvoje šią programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Vilkaviškio rajono Gražiškių gimnazija 2012 m. teikė mokyklų partnerysčių veiklos paraišką daugiašaliame mokyklų partnerysčių projekte Comenius ir gavo finansavimą 2012-2014 m. projekto vykdymui. Comenius yra mokyklų bendradarbiavimo projektas, kuris jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Partnerysčių projektų metu bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

Plačiau apie Comenius >>

Comenius 2011 >>

Comenius 2012 >>

Comenius 2013 >>

UCEN 2012-2014 >>