Priėmimas 2015 birželis

TĖVELIŲ, AUGINANČIŲ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS, DĖMESIUI !


Jau priimami prašymai lankyti Gražiškių gimnazijos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes 2015-2016 m. m.

Nustatytos formos prašymai iki birželio 30 d. priimami Gražiškių miestelyje Liepų g. 6 (buvusiame vaikų darželyje) arba Sūduvos g. 21A . (gimnazijos raštinėje) darbo dienomis 8 - 17 val.
Dirbame penkias dienas per savaitę nuo 7.30 iki 16 val.


Ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą priimami 2-5 metų vaikai.
Pagal priešmokyklinio ugdymo programą - vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai (išimtinais atvejais 5 ir 7 m.), jų tėvų (teisėtų atstovų) prašymu. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu pateikiant švietimo pagalbos tarnybos rekomendaciją, bet ne anksčiau nei vaikui tais kalendoriniais metais sueina 5 metai.

Vaikai maitinami 2 kartus: pusryčiai ir pietūs.


Vaikų priėmimas į įstaigą vykdomas vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2013-03-27 sprendimu Nr. B-TS- 577 „Vaikų priėmimo į Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“.
Taikomos mokesčio už vaiko išlaikymą darželyje lengvatos, kai tėvai pateikia reikalingus dokumentus.
Prireikus pagalbą teikia gimnazijos švietimo pagalbos specialistai: specialioji pedagogė, logopedė, psichologė, socialinė pedagogė.
Jūsų vaikučių laukia geros, švelnios, patyrusios ir kūrybingos pedagogės, kurios padeda vaikams įveikti sunkumus ir iškilusias problemas. Renovuotame vaikų darželio pastate sukurta jauki, šviesi ir šilta aplinka. Ugdomosiose grupėse vaikams sudarytos sąlygos žaidimams ir įvairiai veiklai pagal vaikų poreikius ir interesus. Didaktinės priemonės vaikų ugdymą daro žaismingą ir įdomų.
Laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomi aktyvūs, savo gebėjimais pasitikintys, stiprią motyvaciją turintys vaikai. Išvykų, ekskursijų metu plečiasi vaikų supratimas apie pasaulį, plėtojami intelektualiniai gebėjimai, ugdomas kūrybiškumas, stiprinama fizinė ir psichinė sveikata. Vaikai, būdami kartu, įgyja kasdieniniam gyvenimui ir sėkmingam mokymuisi mokykloje būtinų kompetencijų: pažinimo, socialinę, komunikavimo, meninę, sveikatos saugojimo kompetencijas.
Būdami net geriausiais tėvais – negalite savo šešiamečiui sudaryti palankiausių sąlygų bendravimui. Jūs negalite pasiūlyti būrio bendraamžių, norinčių bendrauti ir kasdien būti kartu. Nors socialinių įgūdžių pagrindus vaikams suteikia šeima – vien šeimos šešiamečiui neužtenka. Vaikui priešmokyklinės grupės lankymas labai reikalingas ir svarbus jo socialinių gebėjimų raidai.
Ikimokyklinis ir ypač priešmokyklinis ugdymas labai svarbus vaiko pasiruošimui tolimesnei kelionei į mokyklą.

Bandykime kartu vaikystę padaryti džiaugsmingą, laimingą, kūrybingą, nuostabią ir neužmirštamą.


Vaikai priimami iš aptarnavimo teritorijų:

Gražiškių, Vištyčio mstl., Armudiškių k.; Aštriakalnio k.; Bakšiškių k., Bambinių k., Beržinių k., Čižiškių k., Dotamų k., Duonelaičių k., Duoniškių k.; Egliniškių I k.; Egliniškių II k.; Grajauskų k. Graužinių k., Gražupių k., Jakiškių k., Janaukos k., Karalkrėslio k., Karpiejų k.; Kauniškių k.; Kregždžių k., Kuosių k., Lankupėnų k.., Lankupkos k., Navininkų k., Norvydų k., Pakalnių k., Patilčių k., Pavartelių k., Pavištyčio k., Ramovietės k., Rugiagėlių k., Rūgštėnų k., Skardupių k., Skerpievių k., Sodėnų k., Stirniškių k.; Strazdinės k.; Šilsodžio k., Trilaukio k., Tupikų k., Užbalių k.., Vaitkabalių k., Vidgirių k., Vygrelių k., Vartelių k., Vištyčio Lauko I k.., Vištyčio Lauko II k.., Žirgėnų k.. Esant laisvų vietų, priimami vaikai iš kitų teritorijų.
Iškilus klausimams, kreiptis į Gražiškių gimnazijos į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Daivą Čiegienę (tel. 8 342 43617), atsakingą už ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą arba į direktorę Gritą Launikonienę (tel. 8 342 43695).


Priėmimo į IPUG tvarkos aprašas >>
Prašymo dėl priėmimo ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo grupę forma >>
<< Atgal

2015.03.04 Kaziuko mugė >>

2015.03.23 „Mes – šios Žemės vaikai“ >>

2015.05.11 TAVO ŠIRDYJE, MAMA, MANO ŠIRDIS >>

2015.05.20 Augu sveikas ir švarus >>

2015.10.09 Popietė „RUDENIO MOZAIKA“ >>

Kinų patarlė:

„Mokslas yra besvoris. Brangenybė, kurią jūs visada lengvai nešiojate.“

Burke:

„Mokslas yra pigi tautų gynyba.“

B.F.Skineris:

„Išsimokslinimas yra tai, kas lieka užmiršus, ko išmokai.“

Haliburtonas:

„Universitetinis mokymas parodo žmogui, kaip mažai kiti žmonės žino.“

Elbertas Hubardas:

„Mokykla neturi būti pasirengimas gyvenimui. Mokykla turi būti gyvenimas.“

Džiovanis Rufinis:

„Mokytojas yra tarsi žvakė, kuri šviečia kitiems naudodama save.“

Henris Peteris:

„Mokytiems žmonėms lengva vadovauti, bet sunku versti, lengva valdyti, bet neįmanoma pavergti.“

Aristotelis:

„Aristotelis, paklaustas, kiek mokytas žmogus skiriasi nuo nemokyto, atsakė: “Tiek, kiek gyvas nuo negyvo”.“

Aristotelis:

„Bet ką daryti išmokstame tik darydami.“

Juvenalis:

„Visi nori būti mokyti, tik ne visi pasirengę mokėti mokslo kainą.“

Benjaminas Dizraelis:

„Daug mokytis, daug pamatyti ir daug iškentėti yra trys mokslo pagalvės.“

Francis Beikonas:

„Amatininkai kaltina mokslą, paprasti žmonės žavisi juo, o išmintingi - juo naudojasi.“

Derekas Bokas:

„Jei manote, kad mokslas brangus, pasirinkite nemokšiškumą.“

Harvardo universiteto rektorius Šarlis Eliotas:

„Harvardas tapo žinių sandėliu, nes pirmakursiai tiek daug atsineša, o diplomantai tiek mažai pasiima.“

Džonas Cierdis:

„Universitetas yra tai, kuo tampa aukštoji mokykla, kai dėstytojai nustoja domėtis studentais.“

Edis Brickelas:

„Filosofija yra pasivaikščiojimas slidžia uola. “

Leonardas da Vinčis:

„Gamta niekada nelaužo savo įstatymų.“

Napoleonas Bonapartas:

„Vaizduotė valdo pasaulį.“

Albertas Einšteinas:

„Vaizduotė svarbesnė už žinias.“

Džozefas Jubertas:

„Kas turi vaizduotę be mokslo, turi sparnus, bet neturi kojų.“

D. Adisonas:

„Žinios – tai vienintelis dalykas, kuris išaukština vieną žmogų prieš kitą.“

A. Belas:

„Yra didelis skirtumas tarp norinčių žinoti ir smalsuolių.“

P. Buastas:

„Mokslo ribos panašios į horizontą: kuo labiau prie jų artėji, tuo labiau jos tolsta.“

Ciceronas:

„Kambarys be knygų – lyg kūnas be sielos.“

V. Dautartas:

„Kas negerbia knygos, tas ir žmogaus negerbia.“

A. Diuma:

„Nežinojimas – pati sunkiausia bausmė.“

F. Dostojevskis:

„Geriau būti nelaimingam, bet žinoti, negu laimingam ir gyventi … kaip kvailiui.“

M. Driuonas:

„Skaityti – vadinasi, gyventi, nes gyventi, vadinasi, žinoti, pažinti, suprasti.“

A. Fransas:

„Geriau suprasti mažai, negu suprasti blogai.“

A. Gercenas:

„Mokslą studijuoti per maža, jį reikia pergyventi.“

J. V. Gėtė:

„Nerasi tokio žmogus, iš kurio išminčius negalėtų dar ko nors pasimokyti.“

M. Gorkis:

„Knyga – sudėtingiausias ir didingiausias stebuklas iš visų stebuklų, žmonijos sukurtų savo kelyje į laimę ir ateitį.“

D. Graninas:

„Moksle lengvas kelias nebūna teisingas, anksčiau ar vėliau jis žmogui keršija.“

V. Hugo:

„Sėkmingai nacijos raidai vienodai reikalinga raidė, skaitmuo ir nata.“

V. Hugo:

„Paviršutiniškai žinoti viską, vadinasi, nieko nežinoti.“

H. Ibsenas:

„Tu knygą pamėgsi, tave pamėgs visas pasaulis.“

Konfucijus:

„Mokslai be apmąstymų nenaudingi, o apmąstymai be mokslų pavojingi.“

M. Larnis:

„Vieni žmonės gyvena ir mokosi, kiti – tiktai gyvena.“

S. J. Lecas:

„Kito žmogaus neraštingumas taip pat kliudo rašyti.“

V. Leninas:

„Jeigu aš žinau, kad mažai žinau, aš pasieksiu, kad žinočiau daugiau.“

L. Da Vinčis:

„Pasigailėjimo vertas tas mokinys, kuris neaplenkia savo mokytojo.“

D. Lokas:

„Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų.“

Lotynų posakis:

„Mokydami kitus, mokomės patys.“

A.Makarenka:

„Negalima išmokyti žmogaus būti laimingu, bet galima jį išauklėti taip, kad jis būtu laimingas.“

K. Marksas:

„Moksle nėra plataus vieškelio, ir tik tas gali pasiekti jo viršūnę, kuris, nebijodamas nuovargio, kopia akmeniniai šlaitais.“

CH. Martis:

„Žinios – tai proto akys.“

R. Mizara:

„Gyvenimas – didžiausia mokykla; geriausias tas žmogus, kuris, mokydamasis šioje mokykloje, kopia aukštyn savo kojomis.“

R. Oldingtonas:

„Niekad nesistenk kitų padaryti tuo, kuo pačiam nepasisekė tapti.“

N.Strovskis:

„Geros knygos – laiko laimėjimas, bevertės knygos – laiko gaišimas, o blogos – laiko vogimas.“

K. Paustovskis:

„Knyga yra vienintelė žmogiškos minties saugotoja ir jos perteikėja iš amžių į amžius, iš kartos į kartą.“

I. Pavlovas:

„Mokslas iš žmogaus reikalauja viso gyvenimo.“

R. Rolanas:

„Pačios objektyviausios knygos yra tos, kurios sukelia daugiausia iliuzijų.“

V. Skotas:

„Tas, kuris niekina mokslą, žus per savo nemokšiškumą.“

V. Šekspyras:

„Pažinti ką nors iki galo – vadinasi pažinti save.“

G. D. Toro:

„Knygas reikia skaityti taip pat susikaupus ir neskubant, kaip jos buvo rašomos.“

L. Tolstojus:

„Žinojimas – ginklas, o ne taikinys.“

L. Tolstojus:

„Nebijok nežinojimo, bijok klaidingo žinojimo: dėl jo atsitinka visa pikta pasaulyje.“

L. Tolstojus:

„Išmintis ir tiesa yra nelyginant tyriausias skystis, kurio mes norime įsipilti į save.“

P. Vaičiūnas:

„Knyga – tai pats savęs išsiilgęs žmogus.“

V. Veresajevas:

„Pažinę šviesą, jūs jau nenorėsite gyventi tamsoje.“

F. Volteras:

„Knygos – mano ginklas, jomis užkariavau visą pasaulį.“

F. Volteras:

„Geriau žinoti ir kankintis, negu tamsybėje gyventi ir džiaugtis.“

M. Andersenas Neksė:

„Kas abejoja savo idėja, pats kerta šaką, ant kurios sėdi.“

A.Andrėjavas:

„Be klaidų ir paklydimų gyvenimas būtų panašus į distiliuotą vandenį, – tyras, bet negyvas.“

A. Baltakis:

„Geriau gyva klaida, nei mirusi teisybė.“

Š. Čotopadhajus:

„Didžiulę klaidą daro tas, kurs mėgina užvaldyti kūną, neužvaldęs sielos.“

J. V. Gėtė:

„Žmogus per klystkelius suranda teisingą kelią.“

V. Kočetovas:

„Verčiau išpūsti pavojų, negu jį sumenkinti ar nepakankamai įvertinti.“

G. Laub:

„Pavojingiausi, žinoma, tie keliai, kurie niekur neveda.“

V. Leninas:

„Abejingumas yra tylus rėmimas to, kas stiprus, to kas viešpatauja.“

J. Mikelinskas:

„Baimė suklysti yra pagrindinis visų klaidų šaltinis.“

V. Pratolinis:

„Gyvenime galima klysti, kai nežinai, kas yra gera ir kas yra bloga. Bet viena kartą tai supratęs, daugiau nebesuklysi.“

R. Rolanas:

„Tik tas neklysta, kuris nieko neveikia.“

M. Sluckis:

„Didžiosios didžiųjų žmonių klaidos ir kaltės neišperka mūsų mažų klaidų.“

R. Tagorė:

„Kas žiburį už nugaros neša – šešėlį meta prieš save.“

R. Tagorė:

„Jei užversi duris visoms klaidoms, tai ir tiesa liks už durų.“

L. Tolstojus:

„Daug kilniau pripažinti savo klaidą, negu žengti nepataisomą žingsnį.“

Paklausk - atsakysim


Klausimai – Atsakymai >>

Mokinių vežimo į mokyklą ir iš mokyklos grafikai.


Tinklapio autorius:
Evaldas Plečkaitis
evaldasetagraziskiai.lt


Administracijai